Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomił program pod nazwą „Zorza – czyste powietrze nad świętokrzyskim”.

happiness-1866081_1920

Mieszkańcy naszego regionu mogą uzyskać dofinansowanie wymiany kotłów i pieców, a także podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. W ramach programu właściciele lub użytkownicy domów mieszkalnych mogą uzyskać wsparcie finansowe w formie 25 proc.  dotacji do wymiany kotłów lub pieców na nowoczesne o wyższej sprawności, a także podłączenia  do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4 oraz 4 000 zł – dla pozostałych zadań. Koszty związane z realizacją inwestycji muszą być poniesione po 1 stycznia 2017 r.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz faktury potwierdzające wykonanie inwestycji. Regulamin programu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej tej instytucji www.wfos.com.pl.

Dokumenty są przyjmowane od 1 marca 2017 r. do wyczerpania puli przeznaczonej na realizację programu, która wynosi 2 i pół miliona złotych.

Anna CiulębaBez kategorii
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchomił program pod nazwą „Zorza - czyste powietrze nad świętokrzyskim”. Mieszkańcy naszego regionu mogą uzyskać dofinansowanie wymiany kotłów i pieców, a także podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. W ramach programu właściciele lub użytkownicy domów mieszkalnych mogą uzyskać wsparcie finansowe w...