pomoc

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. To efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

W Kielcach działa łącznie 8 punktów, z których 4 powierzono do prowadzenia organizacjom pozarządowym, wyłanianym w otwartym konkursie ofert. W czterech pozostałych pomocy udzielają adwokaci oraz radcy prawni. 2 punkty zlokalizowane są w Urzędzie Miasta przy Rynku. Kolejne 2, w siedzibie ratusza przy ulicy Strycharskiej 6. Punkty 5 i 6 mieszczą się w budynku Urzędu Miasta na ulicy Młodej 28 i są prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Punkty zlokalizowane w Środowiskowym Domu Samopomocowym przy ulicy Miodowej 7 prowadzi natomiast fundacja Honeste Vivere z Warszawy.

Nieodpłatną pomocą prawną objęte będą określone grupy osób, m.in.: młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, a także Ci, którym w okresie roku poprzedzającego, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej.

Bezpłatna pomoc będzie udzielana w każdym z punktów od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Zakres możliwych do uzyskania informacji jest szeroki. Dotyczy m.in. etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych czy prawa pracy.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej o raz listę lokali i godziny ich urzędowania można znaleźć na stronie: www.um.kielce.pl, w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna

Źródło: www.um.kielce.pl

Anna CiulębaBez kategorii
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. To efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej. W Kielcach działa łącznie 8 punktów, z których 4 powierzono do prowadzenia organizacjom pozarządowym, wyłanianym w otwartym konkursie ofert. W czterech pozostałych pomocy udzielają...