czujnik

Miasto przygotowuje się do zakupu kolejnej partii detektorów tlenku węgla. Akcją objęte zostaną mieszkania, a następnie także domy jednorodzinne, gdzie są piecyki gazowe bez zamkniętej komory lub gdzie pali się w piecu.

Realizatorem Programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla „STOP DLA CZADU” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Kielce. Udział w programie jest dobrowolny i polega na zamontowaniu czujników tlenku węgla w budynkach /lokalach/ mieszkalnych, w których używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania. Czujniki tlenku węgla będą rozprowadzane, instalowane i uruchamiane przez strażników Straży Miejskiej w Kielcach. Finansowanie „Programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla”odbywać się będzie w całości ze środków własnych miasta Kielce. Realizacja programu będzie prowadzona przy współpracy z Miejskim Zarządem Budynków, Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Komendą Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej w Kielcach.

Wszystkich chętnych zainteresowanych wzięciem udziału w programie prosimy o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do dnia 15.04.2016 r., do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania spółdzielni mieszkaniowych /wspólnot/ lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, pokój 34 i 36, tel. /41/ 331-25-24, 362-68-88 w. 245 i 246.

Do tej pory w Kielcach zamontowano pierwszą partię 350 detektorów tlenku węgla. Trafiły do mieszkań wskazanych przez MOPR.

Anna CiulębaWiadomości
Miasto przygotowuje się do zakupu kolejnej partii detektorów tlenku węgla. Akcją objęte zostaną mieszkania, a następnie także domy jednorodzinne, gdzie są piecyki gazowe bez zamkniętej komory lub gdzie pali się w piecu. Realizatorem Programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla „STOP DLA CZADU” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w...