PIS_23_okladka_m

Pismo naukowe „Pamięć i Sprawiedliwość”, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do współtworzenia numeru 29. Tom będzie poświęcony relacjom pomiędzy państwem komunistycznym a Kościołem katolickim w okresie Polski Ludowej. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów dot. tej problematyki do 15 czerwca 2016 r. Publikacja numeru 29 czasopisma planowana jest na połowę 2017 r. Teksty i ewentualne pytania można kierować na adres:
malgorzata.jusinska@ipn.gov.pl lub redakcja.pis@ipn.gov.pl.

Żródło: IPN

Anna CiulębaHistoria
Pismo naukowe „Pamięć i Sprawiedliwość”, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do współtworzenia numeru 29. Tom będzie poświęcony relacjom pomiędzy państwem komunistycznym a Kościołem katolickim w okresie Polski Ludowej. Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów dot. tej problematyki do 15 czerwca 2016 r. Publikacja numeru 29 czasopisma planowana jest na połowę...