W dniu 12 maja br., po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 80 lat odeszła Ś.P. Urszula Radziszewska. Była Radną I i II kadencji Rady Miasta w Kielcach, współzałożycielką i wieloletnim Prezesem Towarzystwa Dobroczynności, członkiem naszego stowarzyszenia. Była też laureatką Nagrody Miasta Kielce za 2003 rok, którą otrzymała za działalność społeczną, szczególne zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich oraz realizację zadania pod nazwą “Kielce bez barier”. Do jej zasług należą również: utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego i ortopedycznego oraz Zespołu Opiekuńczo-Leczniczo-Pielęgnacyjnego “ARKA – PLUS”, który świadczy usługi medyczne dla osób z dysfunkcją ruchu. Była inicjatorką zbiórek celowych na zabiegi medyczne, rehabilitację leczniczą oraz zakup sprzętu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawsze otwarta na potrzeby i problemy ludzi biednych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, samotnych matek oraz osób bezrobotnych. W grudniu 2003 roku, została laureatką ogólnopolskiego konkursu “BARWY WOLONTARIATU”.

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Bazylice Katedralnej w dniu 17 maja o godz. 12.00, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu rodzinnego na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 

Anna CiulębaWiadomości
W dniu 12 maja br., po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 80 lat odeszła Ś.P. Urszula Radziszewska. Była Radną I i II kadencji Rady Miasta w Kielcach, współzałożycielką i wieloletnim Prezesem Towarzystwa Dobroczynności, członkiem naszego stowarzyszenia. Była też laureatką Nagrody Miasta Kielce za 2003 rok, którą otrzymała za...