Kandydaci na radnych
KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

 

 

OKRĘG NR 1

1. Władysław Burzawa

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce. Od dwudziestu lat nieprzerwanie reprezentuje mieszkańców Kielc w Radzie Miasta. Jeden z najaktywniejszych radnych, społecznik, inicjator projektu „Makulatura i elektrośmieci na Misje”. Dzięki jego staraniom wybudowano cztery studnie w Afryce. Za swoją pracę na rzecz mieszkańców Kielc oraz osób potrzebujących został kilka tygodni temu  odznaczony przez Prezydenta RP A. Dudę  Srebrnym Krzyżem Zasługi.

2. Tomasz Bracichowicz

Polski muzyk rockowy. Jest także kompozytorem oraz producentem muzycznym programów telewizyjnych (Duże dzieci, Mój pierwszy raz, Podróże z żartem, Przebojowe Polki, Sabat Czarownic, Kabaretowe wakacje z duchami, Kabaretożercy, Hit dekady, Daniec z gwiazdami). Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Występował w zespole IRA. Był także kierownikiem i producentem zespołu Izabeli Trojanowskiej. Od 1993 roku jest współzałożycielem i muzykiem grupy Mafia.

 

3. Anna Gromska

Nauczyciel, wykładowca akademicki, wieloletni szkoleniowiec kadr pomocy społecznej. Członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

4. Leszek Osterczy

Terapeuta, specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji. W obszarze jego zainteresowań są niekonwencjonalne metody wychowawcze w szkole i placówkach wychowawczych.

5. Justyna Kowalczyk

Pracuje w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, wolontariusz w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym.

6. Przemysław Sztorc

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener koszykarzy na wózkach „Pactum Scyzory Kielce”.

7. Ewa Sayor

Inżynier Budownictwa Lądowego i Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Były dyrektor GDDKiA, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

 

OKRĘG NR 2

1. Robert Siejka

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce. Radny czterech kadencji Rady Miasta Kielce. Był przewodniczącym komisji statutowo – samorządowej oraz komisji rewizyjnej. Aktywny działacz spółdzielczy, szczególnie SM Domator.

2. Patrycja Jedynak

Jedna z najmłodszych kandydatek do Rady Miasta Kielce. Ukończyła administrację i finanse publiczne.

3. Rafał Gil

Społecznik, trener AZS UJK Kielce. Odpowiada za organizację sekcji koszykówki. Z jego inicjatywy utworzono w Kielcach Szkolne Młodzieżow Ośrodki Koszykówki oraz profesjonalny  koszykarski ośrodek szkolenia sportowego młodzieży. Rafał jest koordynatorem tych ministerialnych programów. Przez trzy lata był drugim trenerem i kierownikiem młodzieżowej reprezentacji Polski.

4. Małgorzata Wypych

Mieszka na osiedlu Ślichowice. Chce rozwiązywać problemy mieszkańców oraz dbać o dobre imię i prestiż miasta.

5. Wojciech Ostrowski

Doktor Nauk Społecznych PAN. Pracuje w wydawnictwie Max Media. Jest Prezesem Fundacji im. Michała Boyma. Dziennikarz ekonomiczny. W Radzie Miasta Kielce chce się zajmować rozwojem ekonomicznym Kielc i rozwojem kontaktów międzynarodowych miasta.

6. Wiktoria Ogonowska

Najmłodsza kandydatka  do Rady Miasta Kielce. W Radzie Miasta chce reprezentować młodzież.

7. Regina Zapała

Radna Rady Miasta Kielce czterech kadencji. Przewodnicząca lokalnej inicjatywy budowy kanału sanitarnego, dzięki której udało skanalizować obszar Łazy, Gruchawka i Łódzka. W nowej kadencji  będzie dążyć do poprawy  infrastruktury drogowej i pieszej.

 

OKRĘG NR 3

1. Jan Gierada

Radny Rady Miasta Kielce przez ostanie cztery kadencje. Działacz społeczny i sportowy. Były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Członek Rady Społecznej  Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sobieskiego. Prezes Świętokrzyskiego Związku Bokserskiego.

2. Sylwia Cedro-Kaczmarczyk

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Należy do grona najmłodszych kandydatek do Rady Miasta. Na co dzień  prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług porządkowych. Pełni funkcję pełnomocnika zarządu w dwóch innych firmach. W Radzie Miasta chce wykorzystać własne doświadczenie z biznesu.

3. Mariusz Wierzbicki

Ekonomista o specjalności Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznym. Doświadczeniem z pracy zawodowej i społecznej zamierza wspierać  osoby młode.

4. Jacek Zalewski

Prowadzi własną działalność gospodarczą. W Radzie Miasta Kielce chciałby pracować na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, pieszej oraz budowy placów zabaw.  Szczególnie zależy mu na modernizacji ulicy Orląt Lwowskich.

5. Magdalena Kozera

Prowadzi własną działalność gospodarczą. W Radzie Miasta Kielce chce pracować na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, pieszej oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

6. Izabela Pać

Jako radna  będzie dążyć do poprawy infrastruktury drogowej I pieszej na osiedlu Dąbrowa.

7. Michał Burzawa

Najmłodszy Kandydat do Rady Miasta Kielce. Dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Polski w trójboju siłowym. Student I roku Uniwersytetu J. Kochanowskiego. Wolontariusz, pomaga w projektach charytatywnych. Chce w Radzie Miasta reprezentować młodych sportowców i realizować projekty związane ze sportem.

 

OKRĘG NR 4

1. Tomasz Bogucki

Radny Rady Miasta Kielce czterech kadencji, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Prezes Zarządu Iskra ZUS Sp. z o. o w Kielcach. Wyjątkowa osobowość, niezwykle pracowity, posiadający dużą wiedzę z zakresu finansów publicznych. Komisja Finansów Publicznych,   którą kieruje należy do najsprawniej funkcjonujących w RM Kielce.

2. Mariusz Olszewski

Poseł na Sejm RP III kadencji, skutecznie bronił naszego województwa przed jego likwidacją. Laureat Nagrody Miasta Kielce. Pracuje w Oddziale Nauk i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W Radzie Miasta chce się zająć sprawami edukacji i przedsiębiorczości.

3. Krzysztof Borek

W miejscu zamieszkania realizował wiele ważnych inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych. Za tę działalność otrzymał Nagrodę  Miasta Kielce za 2017 rok. W Radzie Miasta zamierza kontynuować działania społeczne na rzecz mieszkańców.

4. Małgorzata Misztal-Kątnik

Pielęgniarka. W Radzie Miasta chciałaby rozwiązywać problemy środowiska lokalnego, a przede wszystkim ludzi starszych, ubogich i niepełnosprawnych.

5. Lidia Witkowska

Wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach. Od kilku miesięcy emerytka. W Radzie Miasta Kielce swój czas chciałaby poświęcić między innymi na realizację budowy parkingu w pobliżu SP nr 28 oraz mini boiska dla dzieci w wieku 7-10 lat.

6. Iwona Kijewska

Dyrektor szkoły, nauczyciel i wykładowca akademicki. W Radzie Miasta Kielce chciałaby rozwiązywać problemy dotyczące infrastruktury sportowej, lokalowej. Wyjątkowo skuteczna w realizacji zadań z budżetu obywatelskiego.

7. Jolanta Tażbierska

Główna księgowa z 20 – letnim doświadczeniem i ponad 30 – letnim stażem pracy. W Radzie Miasta chce tę wiedzę wykorzystać między innymi w pracach Komisji Finansów Publicznych.

 

OKRĘG NR 5

1. Witold Borowiec

Radny trzech kadencji. Przewodniczący Klubu Radnych PS W. Lubawski, Wiceprezes Stowarzyszenia Samorząd 2002. Szef Sztabu Wyborczego KWW P.S W. Lubawski. Wyjątkowo skuteczny radny w obszarze budżetu obywatelskiego

2. Marek Staniak

W Radzie Miasta Kielce chce  rozwiązywać problemy peryferyjnych dzielnic, dlatego zamierza pracować w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w Komisji Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

3. Andrzej Tłuczyński

Były piłkarz ręczny KS Iskra, były reprezentant Polski w piłce ręcznej. W Radzie Miasta Kielce chce rozwiązywać problemy dotyczące infrastruktury sportowej.

4. Beata Wójcik

W Radzie Miasta chce dbać o rozwój infrastruktury drogowej, pieszej oraz sportowej przede wszystkim w dzielnicach peryferyjnych.

5. Wioleta Mastalerz

Należy do grona  najmłodszych kandydatek z listy PS. Ekonomistka, kierunek  – specjalność zarządzanie i doradztwo personalne. W Radzie Miasta chce rozwiązywać problemy obrzeży Kielc.

6. Bogumiła Bochenek

Ekonomistka, emerytka, społeczniczka, Przewodnicząca Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej budowy kanału sanitarnego, dzięki której udało się skanalizować ulicę Borową. W Radzie Miasta chce  pracować na rzecz poprawy infrastruktury drogowej oraz poprawy czystości i wizerunku miasta.

7. Piotr Burzawa

Jeden z najmłodszych kandydatów na liście PS. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w trójboju siłowym. Student II roku UJK na kierunku wychowanie fizyczne. Wolontariusz, pomaga w projektach charytatywnych. W Radzie Miasta chce działać na rzecz propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Anna CiulębaBez kategoriiWiadomości
      Kandydaci na radnych KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski     OKRĘG NR 1 1. Władysław Burzawa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kielce. Od dwudziestu lat nieprzerwanie reprezentuje mieszkańców Kielc w Radzie Miasta. Jeden z najaktywniejszych radnych, społecznik, inicjator projektu „Makulatura i elektrośmieci na Misje”. Dzięki jego staraniom wybudowano cztery studnie w Afryce. Za swoją pracę na rzecz...