Apel
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 apeluje do wszystkich członków Stowarzyszenia „ w związku z dramatyczną sytuacją ludności cywilnej Syrii”, która pogrążona jest wyniszczającej bratobójczej wojnie.
Pomoc w postaci dostarczenia odzieży zimowej takiej jak: czapki, szaliki, kurtki zimowe, rękawiczki i itp.
Odzież zostanie przekazana potrzebującym w tym dzieciom i młodzieży, które w ogromnej większości są osieroceni.
Z myślą o koniecznych procedurach związanych między innymi z transportem prosimy, o przekazywaniu w/w rzeczy właściwym organizacjom humanitarnym, które dostarczą dary mieszkańcom Syrii.
Przekazywanie darów należy zakończyć do końca września br.

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002
Witold Borowiec

Uchwała nr 1

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 rekomenduje Prezesa Stowarzyszenia Samorząd 2002 Pana Wojciecha Lubawskiego –

w nadchodzących wyborach samorządowych – jako kandydata na urząd prezydenta Kielc.

Uzasadnienie

W czasie dotychczasowej prezydentury Wojciecha Lubawskiego Kielce stały się otwarte na świat, przyjazne dla inwestorów i twórców kultury. Działania Pana Wojciecha Lubawskiego uczynił ze stolicy naszego województwa jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Miasto z dużym powodzeniem wykorzystuje pieniądze unijne na inwestycje.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 bardzo dobrze ocenia dotychczasowe dokonania Prezydenta Wojciecha Lubawskiego.

Kielce mogą się tak dynamicznie rozwijać tylko w czasie prezydentury Wojciecha Lubawskiego.

Nasze miasto od wielu lat to wielki plac budowy, to jedno z najlepszych miast w pozyskiwaniu unijnych funduszy i jedno z najmniej zadłużonych miast w Polsce.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020, to historyczna szansa na zrealizowanie innowacyjnych projektów.

Aspiracje Kielc bycia miastem europejskim wymuszają konieczność realizacji kierunków wyznaczonych przez Unię Europejska , a osoba Wojciecha Lubawskiego jest sprawdzonym gwarantem jej wdrożenia.

Za Walne Zebranie sprawozdawcze Członów Stowarzyszenia Samorząd 2002.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

1……………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 2
 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami, które mogą naruszyć zagwarantowaną Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wolność wypowiedzi, w szczególności poprzez ograniczanie wolności prasy.

Uzasadnienie

Wolność mediów jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania demokratycznego państwa.

Każdy przejaw ograniczania tej wolności jest zagrożeniem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

                                                         Przewodniczący

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002

                                                       Witold Borowiec

Stanowisko nr 1

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Samorząd 2002 z dnia 5 czerwca br.  w sprawie wyborów samorządowych w 2014 roku.

             Zarząd Główny Stowarzyszenia Samorząd 2002 mając na uwadze jak najszerszą formułę demokratycznego wpływu w podejmowaniu decyzji postanowił się zwrócić się do najwyższej władzy Stowarzyszenia, czyli do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002, o rekomendowanie w nadchodzących WYBORACH Prezesa Stowarzyszenia Samorząd 2002 Wojciecha Lubawskiego, na urząd Prezydenta Kielc.

http://samorzad2002.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_ss2002.jpghttp://samorzad2002.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_ss2002-384x189.jpgAdministratorWiadomościstowarzyszenie,wiadomości,zebranie
Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 z dnia 20 czerwca 2014 roku. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 apeluje do wszystkich członków Stowarzyszenia „ w związku z dramatyczną sytuacją ludności cywilnej Syrii”, która pogrążona jest wyniszczającej bratobójczej wojnie. Pomoc w postaci dostarczenia odzieży zimowej takiej jak: czapki, szaliki, kurtki zimowe, rękawiczki...