IMG_3563

Prawie 2 tysiące uczniów z klas trzecich i szóstych kieleckich szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów wzięło udział w pilotażowym projekcie pod hasłem „Edukacja w Miejscach Pamięci”. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, główny organizator, podsumował program realizowany od marca tego roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  Młodzież uczyła się o bohaterach narodowych związanych z naszym regionem, poznawała historię swojej „Małej Ojczyzny”.  Projekt umożliwił poznanie wielu nowych miejsc. Każda z grup miała w programie, oprócz warsztatów, także spacer dydaktyczny po mieście, starsi – wycieczkę do miejsc ważnych w historii ziemi świętokrzyskiej, między innymi Szydłów, Starachowice Święty Krzyż.

W realizację projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” zaangażowanych było wiele instytucji, m.in. klasztor na Świętym Krzyżu, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, przewodnicy świętokrzyscy.

Udział w pilotażowym projekcie był bezpłatny dla uczniów. Zrealizowany został przy wsparciu finansowemu władz miasta. W planach jest wprowadzenie projektu do programów nauczania i programów wychowawczych kieleckich szkół. We wrześniu „Edukację w Miejscach Pamięci” mogłoby rozpocząć niemal 4 500 uczniów ze 180 klas.

Tekst i zdjęcie pochodzą ze strony: www.um.kielce.pl

Anna CiulębaHistoria
Prawie 2 tysiące uczniów z klas trzecich i szóstych kieleckich szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów wzięło udział w pilotażowym projekcie pod hasłem „Edukacja w Miejscach Pamięci”. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, główny organizator, podsumował program realizowany od marca tego roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i...