Działając w imieniu powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zwraca się z apelem do mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego o przekazywanie pamiątek, zdjęć, dokumentów, militariów na rzecz nowopowstającej placówki.

Więcej informacji o działalności Muzeum oraz możliwości przekazywania pamiątek udzieli  Jacek Pawłowicz, dyrektor powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL podczas spotkania 29 marca o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawska 5.

W lutym 2016 r., w budynku Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów przy ul. Rakowieckiej zaprezentowana została inicjatywa dotycząca utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zostanie ono utworzone na wydzielonym terenie Aresztu Śledczego, w którym więziono i mordowano żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego. Oficjalne otwarcie Muzeum planowane jest na 1 marca 2019 r. O tworzeniu ekspozycji muzealnej w dawnym więzieniu na Mokotowie, a także o historii tego miejsca, gdzie od połowy lat 40. oraz w latach 50. XX w. byli przetrzymywani, torturowani i mordowani członkowie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, a następnie osadzani więźniowie polityczni PRL, opowie dyrektor powstającego muzeum Jacek Pawłowicz.

 

 

 

 

                                                            

Anna CiulębaHistoria
Działając w imieniu powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zwraca się z apelem do mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego o przekazywanie pamiątek, zdjęć, dokumentów, militariów na rzecz nowopowstającej placówki. Więcej informacji o działalności Muzeum oraz możliwości przekazywania pamiątek udzieli  Jacek Pawłowicz, dyrektor...