W sobotę nad ranem, w wieku 68 lat, zmarł Jan Wilczyński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach. Był człowiekiem wielkiego autorytetu, mocno zaangażowany w działania na rzecz rozwoju miasta. Mimo ciężkiej choroby do końca był aktywny zawodowo.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00 w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Później nastąpi pożegnanie na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Jan Wilczyński jako absolwent Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach przez ponad 30 lat pracy zawodowej był związany z branżą budowlaną. Kierował m.in. budowami realizowanymi przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, w latach 1999-2003 odpowiadał za działalność produkcji krajowej oraz nadzorował działalność eksportową na terenie Niemiec, Rosji i Czechosłowacji w kieleckim potentacie budowlanym jakim wówczas była spółka BICK S.A. Od 2003 roku był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach. Zadłużona i niedoinwestowana wówczas spółka pod jego nadzorem przeszła restrukturyzację, która polegała na likwidacji lokalnych kotłowni mających negatywny wpływ na środowisko, rozbudowie sieci cieplnej oraz modernizacji i monitoringu.

Poza pracą zawodową, Jan Wilczyński aktywnie udzielał się w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Kielc. Był jednym z członków założycieli Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom potrzebującym, wsparcia dla zagrożonych wykluczeniem lub demoralizacją, a także osób niepełnosprawnych i osób starszych. Za swą działalność był wielokrotnie odznaczany przez władze państwowe, we wrześniu 2016 roku został Złotym Krzyżem Zasługi.

Anna CiulębaWiadomości
W sobotę nad ranem, w wieku 68 lat, zmarł Jan Wilczyński, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach. Był człowiekiem wielkiego autorytetu, mocno zaangażowany w działania na rzecz rozwoju miasta. Mimo ciężkiej choroby do końca był aktywny zawodowo. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o...