avicwhugewi_sk1zeap1120792

W październiku, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5), można oglądać trzy nowe wystawy: „Polacy ratujący Żydów”, „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom” oraz „Węgry 1939 r. Czyj to sojusznik?”.

Wystawa Polacy ratujący Żydów” ukazuje pomoc niesioną przez Polaków obywatelom wyznania mojżeszowego z narażeniem własnego życia. Przedstawiono akty indywidualnej pomocy oraz pomoc zorganizowaną – działalność „Żegoty”, a także pomoc duchowieństwa, kontakty powojenne ocalałych z Zagłady i ich wybawicieli oraz powojenne losy dzieci żydowskich ukrywanych przez Polaków. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Rzeszowie.

Na ekspozycji Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom znalazły się fotografie oraz dokumenty ilustrujące życie rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta na Podkarpaciu. Podczas II wojny światowej ponieśli oni śmierć za ukrywanie ośmiorga Żydów. Przedstawiono także przedwojenne losy rodziny Ulmów.

Ekspozycja Węgry 1939 r. Czyj to sojusznik? autorstwa Krystyny i Tadeusza Selbiraków ze zbiorów Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, stara się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie. We wrześniu 1939 r. Węgry, mimo politycznego i gospodarczego zbliżenia do III Rzeszy, w rozgrywającym się konflikcie niemiecko-polskim zachowały neutralność (chociaż bez faktycznego jej ogłoszenia). Dziesiątki osób, wojskowych i cywili, przekroczyły granicę węgierską. Ziemia węgierska stała się azylem dla wielu Polaków, a Węgrzy życzliwością i zrozumieniem losu wygnańców okazali swą przyjaźń i braterstwo.

Wystawy prezentowane są przez cały październik w godzinach otwarcia Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”, ul. Warszawska 5.

 

Anna CiulębaHistoria
W październiku, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5), można oglądać trzy nowe wystawy: „Polacy ratujący Żydów”, „Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom” oraz „Węgry 1939 r. Czyj to sojusznik?”. Wystawa „Polacy ratujący Żydów” ukazuje pomoc niesioną przez Polaków obywatelom wyznania mojżeszowego...