zapala_r-223x300Radna z okręgu Nr 2 (zachód)
Wykształcenie wyższe. Nauczyciel – obecnie na emeryturze. Pracuje społecznie. Jest przewodniczącą inicjatywy lokalnej “Budowa kanalizacji os. Łazy – Gruchawka”. Ma męża Henryka i 4 dzieci.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Kontakt:
tel.: 788-186-726

Dyżur Radnej:

Siedziba Stowarzyszenia Samorząd 2002, Kielce ul. Mała 17/3
Środy od godz. 15.00 do godz. 17.00

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Os. Łazy – Gruchawka – Łódzka
Podobnie jak w poprzedniej kadencji zajmowała się przede wszystkim sprawami mieszkańców zachodniej części miasta, dzielnic – Herby, Niewachlów, Łazy-Gruchawka. W obecnej kadencji zorganizowała dwa spotkania mieszkańców z prezydentem miasta i jego służbami: w siedzibie Targów Kielce oraz na os. Herby, w Szkole Podstawowej nr 5.

W wyniku interwencji i interpelacji  radnej zostały podjęte różne działania na rzecz mieszkańców, m.in.: w os. Herby zostanie utworzona Miejska Biblioteka Publiczna, drugie przedszkole miejskie, świetlica środowiskowa. Zostanie też  wyremontowany budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 26, a późnej Gimnazjum nr 13. Dzięki jej zabiegom, zmieniono i dostosowano kursy autobusów miejskich tak, aby mieszkańcy mieli dojazd w soboty i niedziele na msze do kościoła pw. Św. Krzyża przy ul 1 Maja. Ponadto, w ramach poprawy przejezdności dróg została wykonana nawierzchnia bitumiczna w ul. Gruchawka, Zastawie, Łazy, Lubiczna, Piaseczny Dół, poprawiono i uzupełniono oświetlenie uliczne (zwiększono liczbę lamp) w ul. Żelaznogórskiej, Lubicznej, Łazy, Zastawie. Każdego roku wiosną, radna współorganizuje z Wydziałem Ochrony Środowiska wywóz śmieci wielkogabarytowych.  Dzięki jej interwencjom, w 2009 r.  zostały też zlikwidowane dzikie wysypiska przy ul. Piaseczny Dół , Gruchawka ,1 Maja. Zwiększono również liczbę linii autobusowych: os. Gruchawka uzyskała linię nr 6  a  Łazy – nr 17,  zwiększono liczbę kursów obu linii. W ramach inicjatywy lokalnej, zostały wykonane projekty budowlane kanału sanitarnego dla ul. Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Lubiczna.