Radny z okręgu Nr 4 (wschód)

bogucki_t-211x300Wykształcenie wyższe ekonomiczne – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prezes Zarządu ISKRA ZUS Sp. z o.o. w Kielcach. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Członek – Założyciel Towarzystwa Szkoły Katolickiej w Kielcach, Członek–Założyciel Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycznego im. Św. Łukasza w Kielcach. Radny Rady Miasta Kielce w kadencjach: 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 20014 – 2018. W latach 2004-2006 oraz 2010-2014 – Przewodniczący Rady Miasta Kielce. W latach 2004-2014 – Delegat Miasta Kielce w Związku Miast Polskich. Ma żonę Eleonorę i czworo dorosłych dzieci: Dominikę, Daniela, Wojciecha i Katarzynę.

 

 

 

 

Kontakt:

tel.: 609-770-610
e-mail: tomasz.bogucki@um.kielce.pl

Dyżur Radnego:

ISKRA ZUS Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Mielczarskiego 51, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Pracuje w następujących gremiach:

 • Członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
 • Członek Komisji ds. Rozpatrywania Wniosków Dotyczących Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
 • Członek Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Miasta Kielce
 • Związek Miast Polskich
 • Członek Komisji Finansów Publicznych
 • Członek Zespołu ds. Systemów Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący ZMP

 

Od początku działalności samorządowej współpracuje Rodakam z partnerskiego Miasta Winnica na Ukrainie, organizując w Kielcach Turnusy patriotyczno-wypoczynkowe dla Seniorów z Winnicy oraz Letnią Szkołę Historii, Kultury i Języka Polskiego dla najlepszych uczniów Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Języka Polskiego z Winnicy prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola w Winnicy. W roku 2015 odbyła się już IX edycja tej Letniej Szkoły. Tomasz Bogucki jest autorem Statutu Miasta Kielce, który obowiązuje od 2009 roku do chwili obecnej, jest też inicjatorem i autorem uchwały przyznającej stypendia dla absolwentów szkół z Winnicy, którzy studiuj na kieleckich uczelniach. Organizował też w 2014 r. pomoc przedmedyczn dla żołnierzy ukraińskich walczących na wschodniej Ukrainie z Rosją.

W trakcie poprzedniej kadencji zainicjował i pilotował wiele przedsięwzięć potrzebnych mieszkańcom okręgu wyborczego. Między innymi:

 • budowa sieci dróg na północnej części Osiedla Ostra Górka,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na południowej części Osiedla Ostra Górka – wykonanie projektu budowlanego
 • wykup działek pod powiększenie Cmentarza na Cedzynie
 • wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Wikaryjskiej
 • wybudowanie placów zabaw na Osiedlach KSM
 • wybudowanie ulicy Cisowej i Daleszyckiej – dojazd do GEOPARKU
 • budowa ulicy Otrocz – inwestycja dwuletnia
 • remont ulicy Św. St. Kostki – wykonanie projektu
 • wykonanie buss-pasów wraz z wymianą nawierzchni na ul.: Tarnowskiej, Źródłowej i Alei Solidarności
 • uruchomienie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną skrzyżowanie ulicy Leszczyńskiej i Alei Solidarności

W OBECNEJ KADENCJI WSPIERA MIĘDZY INNYMI:

 • kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w tym: Os. Ostra Górka, ulice: Otrocz, Prosta i Św. St. Kostki
 • remont i budowę kanalizacji deszczowej ulic: Leszczyńskiej, Sandomierskiej, Poleskiej, Cedro-Mazur, Poniatowskiego i Wojska Polskiego
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z nowym parkingiem przy Cmentarzu na Cedzynie i nawierzchnią wraz z buspasami w ul. Cmentarnej
 • uruchomienie Świetlicy Środowiskowej na Zagórzu
 • budowę drogi i pętli autobusowej na ul. Kleckiej
 • budowę parkingów wielopoziomowych na działkach, których lokalizację wskazały spółdzielnie mieszkaniowe
  budowę ulic: Domki i Monte Casino