wlad_burzawa-225x300Radny z okręgu Nr 1 (centrum)

Magister filologii polskiej. Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Pracy. Pracownik Tygodnika Katolickiego “Niedziela”. Radny Rady Miejskiej w Kielcach w kadencjach: 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Władysław Burzawa ma żonę Lidię i trzech synów: Piotra, Michała i Maćka.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:
– Rewizyjnej

Kontakt:
tel.: 790 561 622

e-mail: starelisty@poczta.onet.pl

Dyżur Radnego:
Siedziba Stowarzyszenia Samorząd 2002, ul. Mała 17/3 Kielce
Pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.00-17.00

Należy do najaktywniejszych radnych miejskich. W ciągu 12 lat złożył blisko trzysta interpelacji i zapytań. Jest pomysłodawcą zorganizowania Święta Kielc w czerwcu, on też wymyślił jego nową formułę – organizowanie Jarmarku Świętokrzyskiego, który na trwałe się wpisał w obraz Kielc. Jest także pomysłodawcą kieleckiej “Żywej Szopki” ,która jest organizowana od pięciu lat przy różnych kieleckich parafiach. Dzięki temu przedsięwzięciu, podczas którego przeprowadzane są transmisje radiowe i telewizyjne, wiadomości o Kielcach docierają do najdalszych zakątków Polski oraz poza jej granice. W ubiegłym roku “Żywą Szopkę” odwiedziło blisko 80 tys.  osób nie tylko z  Kielc, ale także z  regionu świętokrzyskiego i innych regionów Polski. Radny jest także pomysłodawcą imprezy “Kieleckie Lanie Wody”, która jest organizowana podczas trwania Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej  każdego roku w lipcu. Jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  główny nacisk pracy kierowanej przez siebie komisji kładzie na remonty dróg, chodników oraz budowę ścieżek rowerowych. Dzięki jego determinacji, w Kielcach od kilku lat, powstają nowe ścieżki rowerowe, po których mogą bezpiecznie poruszać się dzieci i miłośnicy dwóch kółek. W ubiegłym roku oddany do użytku został kolejny odcinek ścieżki wzdłuż ul. Tarnowskiej. Wybudowano i wyremontowano wiele kieleckich chodników, jak na przykład wzdłuż ul Jana Pawła II, ul. Wojewódzkiej, czy ul. Turystycznej. Kolejnym efektem składanych przez niego interwencyjnych  interpelacji jest wybudowanie sygnalizacji świetlnej na bardzo ruchliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Turystycznej. Sygnalizacja zostanie włączona jeszcze przed wakacjami. Uspokoi to ruch na Warszawskiej, dzięki czemu  piesi będą mogli bezpiecznie przechodzić przez tę bardzo ruchliwą ulicę. Jako przewodniczący doraźnej komisji do spraw likwidacji i utylizacji azbestu z kieleckich domów i bloków, w ciągu ostatnich kilku lat doprowadził do przekazania na utylizację rakotwórczego azbestu kilkaset tysięcy złotych. Pracując w komisji statutowej, brał czynny udział nad zmianami w projekcie nowego Statutu Miasta.