_20151012_194232

  1. Apelujemy o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. To  niezwykle ważne dla naszego regionu i kraju, abyśmy wybrali kompetentnych, odpowiedzialnych i uczciwych reprezentantów.

Zarząd Główny Stowarzyszenia rekomenduje w najbliższych wyborach do Sejmu RP kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości (okręg nr 33). Do Senatu RP Zarząd rekomenduje kandydatów Prawa i Sprawiedliwości:

  • z okręgu 81 (obejmującego powiaty staszowski, buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski włoszczowski, konecki Pana Jacka Włosowicza z Solidarnej Polski.
  • z okręgu 82 (obejmującego powiaty sandomierski, ostrowiecki, opatowski, skarżyski i starachowicki) Pana
    Jarosława Rusieckiego.
  • z okręgu 83 (obejmującego Kielce i powiat kielecki ziemski) Pana Senatora Krzysztofa Marka Słonia.

Wszelkie informacje i porady  na temat Wyborów, zasad głosowania znajduję się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Anna CiulębaWiadomości
Apelujemy o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. To  niezwykle ważne dla naszego regionu i kraju, abyśmy wybrali kompetentnych, odpowiedzialnych i uczciwych reprezentantów. Zarząd Główny Stowarzyszenia rekomenduje w najbliższych wyborach do Sejmu RP kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości (okręg nr 33). Do Senatu...