Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Samorząd 2002

Zarząd Główny Stowarzyszenia Samorząd 2002 informuje, że walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków
stowarzyszenia odbędzie się w dn. 29.06.2014 r. (poniedziałek) na Wzgórzu Zamkowym w sali konferencyjnej
Ośrodka Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej (ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce).

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 16:00.

Wszystkich informacji dotyczących powyższego wydarzenia udziela: Witold Borowiec – Wiceprezes Stowarzyszenia, tel. 695 142 986.

——————–

                                                                              Projekt

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia „Samorząd 2002”

w dniu 29 czerwca 2015 roku

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokólanta zebrania.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia Samorząd 2002.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Stwierdzenie prawomocności zebrania ( stwierdza komisja skrutacyjna).
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Samorząd 2002” za okres mijającej kadencji tj. 2011-2015.
 10. Sprawozdanie   Głównej Komisji Rewizyjnej za okres jw.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Głosowanie nad przedstawianymi sprawozdaniami Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorząd 2002 oraz udzielenie absolutorium (podjęcie 3 uchwał.
 13. Ustalenie liczbowego składu Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2015-2019.
 14. Zgłaszania kandydatów do Zarządu Głównego.
 15. Przeprowadzenie wyborów do  Zarządu Głównego.
 16. Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.
 17. Przeprowadzenie  wyborów do Głównej komisji Rewizyjnej.
 18. Wolne sprawy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego   Stowarzyszenia „Samorząd 2002”.
http://samorzad2002.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_ss2002.jpghttp://samorzad2002.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_ss2002-384x189.jpgAdministratorWiadomościstowarzyszenie,wiadomości,zebranie
Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Samorząd 2002 Zarząd Główny Stowarzyszenia Samorząd 2002 informuje, że walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków stowarzyszenia odbędzie się w dn. 29.06.2014 r. (poniedziałek) na Wzgórzu Zamkowym w sali konferencyjnej Ośrodka Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej (ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce). Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 16:00. Wszystkich informacji dotyczących powyższego...