Od poniedziałku 16 kwietnia będzie można zgłaszać zadania do 6. edycji BO, które będą realizowane w przyszłym roku. Na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w budżecie miasta została zarezerwowana kwota 5 mln złotych: a zadania małe – do 150 tysięcy złotych i duże, których koszt przekracza 150 tysięcy.

Projekt zgłasza osoba na specjalnym formularzu. Musi ona zebrać co najmniej 15 mieszkańców miasta w wieku powyżej 16 lat, którzy złożą swój podpis na liczącej kilka stron liście poparcia.  Dokumenty te należy złożyć w urzędzie miasta przed 30 kwietnia. Potem do połowy maja na stronie internetowej zamieszczona zostanie lista projektów. Następnie Komisja dokona weryfikacji zgłoszonych zadań i skonsultuje je z wnioskodawcami celem korekty ewentualnych błędów. Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych nastąpi do 13 września  br. Tu należy przypomnieć jeden z ważniejszych punktów regulaminu, mówiący o tym, że zgłaszane projekty muszą być realizowane na gruntach należących wyłącznie do miasta. Głosowanie nad zadaniami dopuszczonymi do realizacji odbywać się będzie od piątku 14 września do poniedziałku 1 października. Ostateczną ich listę poznamy do 10 października br.

Więcej na ten temat na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu: budzetobywatelski.kielce.eu

Anna CiulębaBez kategorii
Od poniedziałku 16 kwietnia będzie można zgłaszać zadania do 6. edycji BO, które będą realizowane w przyszłym roku. Na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w budżecie miasta została zarezerwowana kwota 5 mln złotych: a zadania małe – do 150 tysięcy złotych i duże, których koszt przekracza 150 tysięcy. Projekt zgłasza...