prezydent_kielcUkonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia Samorząd 2002. Prezesem na kolejną kadencję (2015 – 2019)
został ponownie Wojciech Lubawski, prezydent Kielc i założyciel Stowarzyszenia. Na wiceprezesa wybrano
Witolda Borowca, radnego Rady Miasta Kielce z PS W. Lubawski. Funkcję Skarbnika powierzono Wojciechowi
Dudzicowi, a funkcję Sekretarza – Annie Ciulębie. W sześcioosobowy skład Zarządu wchodzą również Ewa Sayor
oraz Michał Miszczyk.

Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. W jej skład weszli: Jerzy Mielnik – przewodniczący,
Dariusz Bulski – zastępca przewodniczącego oraz Michał Nowak.

AdministratorWiadomościLubawski,prezydent
Ukonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia Samorząd 2002. Prezesem na kolejną kadencję (2015 – 2019) został ponownie Wojciech Lubawski, prezydent Kielc i założyciel Stowarzyszenia. Na wiceprezesa wybrano Witolda Borowca, radnego Rady Miasta Kielce z PS W. Lubawski. Funkcję Skarbnika powierzono Wojciechowi Dudzicowi, a funkcję Sekretarza - Annie Ciulębie. W sześcioosobowy skład Zarządu wchodzą również...