targi

Już w najbliższą środę tj. 27 kwietnia 2016 roku w godzinach od 11:00 do 14:30 w Hali C Targów Kielce odbędą się XIX Ogólnopolskie Targi Pracy. Weźmie w nich udział prawie stu wystawców z Polski, Austrii, Holandii i Niemiec, którzy przedstawią oferty na około cztery i pół tysiąca miejsc pracy. Osoby, które wezmą udział w targach, będą mogły również uczestniczyć w interesujących prezentacjach oraz poznać możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji w drodze edukacji i szkoleń. Wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia znajdują się na niniejszej stronie internetowej, w odpowiednich zakładkach.

Oferty i wystawcy

Najwięcej ofert pracy, które zostaną przedstawione podczas XIX Ogólnopolskich Targów Pracy dotyczyć będzie zatrudnienia w: usługach (około 1100), przy produkcji (500), w handlu (450), budownictwie (350), gastronomii (250) i w ramach prac administracyjno-biurowych (250). Jedną trzecią wszystkich propozycji stanową oferty niezwiązane z wymienionymi powyżej gałęziami gospodarki. Szczegółowa lista wystawców wraz z przykładowymi stanowiskami na które będą prowadzone rekrutacje znajduje się w zakładce: „Wystawcy.

Program targów

Bardzo atrakcyjnie przedstawia się również program XIX Ogólnopolskich Targów Pracy. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w prezentacja dotyczących m.in. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, szkoleń w wirtualnych pokojach, warunków życia i pracy w Holandii, możliwości odbycia staży i praktyk zawodowych w Polsce oraz w Niemczech, zasad prowadzenia własnej działalności, ekonomii społecznej, najnowszej platformy startupowej Kieleckiego Parku Technologicznego oraz zasad tworzenia profesjonalnej sieci kontaktów. Szczegółowe opisy poszczególnych prezentacji dostępne są w zakładce: „Program”.

Wstęp i dojazd

Wstęp na targi jest wolny. Wejście na teren Targów Kielce do Hali C przez Terminal Zachodni oraz Bramę nr 3 (w obu wypadkach – od ulicy Zakładowej). Dla osób najgorzej sytuowanych Miejski Urząd Pracy w Kielcach zorganizował bezpłatny dojazd na XIX Ogólnopolskie Targi Pracy specjalna linią MPK. Autobus oznaczony jako „XIX Targi PRACY” kursował będzie podczas trwania wydarzenia na trasie ul. Żytnia – ul. Zakładowa. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się w zakładce „Dojazd na OTP”.

Tekst pochodzi ze strony Miejskiego Urzędu Pracy

Anna CiulębaBez kategorii
Już w najbliższą środę tj. 27 kwietnia 2016 roku w godzinach od 11:00 do 14:30 w Hali C Targów Kielce odbędą się XIX Ogólnopolskie Targi Pracy. Weźmie w nich udział prawie stu wystawców z Polski, Austrii, Holandii i Niemiec, którzy przedstawią oferty na około cztery i pół tysiąca miejsc...