decoration-314899_1280

Zapraszamy wszystkich czlonków i sympatyków Stowarzyszenia na spotkanie opłatkowe, któRe odbędzie się w dniu 22 grudnia o godz. 16.30 w sali Wzgórza Zamkowego. Bliższe informacje – Witold Borowiec.

Anna CiulębaWiadomości
Zapraszamy wszystkich czlonków i sympatyków Stowarzyszenia na spotkanie opłatkowe, któRe odbędzie się w dniu 22 grudnia o godz. 16.30 w sali Wzgórza Zamkowego. Bliższe informacje - Witold Borowiec.