Halina-ZgadzajZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. JANINY HALINY ZGADZAJ, członka naszego Stowarzyszenia, wspaniałej kieleckiej lekarki, laureatki Nagrody Miasta Kielce za 2005 rok. Przez wiele lat służyła jako lekarz mieszkańcom Kielc. Zorganizowała w Kielcach Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacyjną. Jednocześnie współorganizowała gabinety fizjoterapii w przychodniach rejonowych. W czasie stanu wojennego pracowała w Biskupim Komitecie Pomocy, niosąc lekarską pomoc rodzinom internowanych oraz osobom represjonowanym. Pomagała też dzieciom z domów dziecka i pensjonariuszom domów pomocy społecznej. Była zaangażowana w pracę Kieleckiego Towarzystwa Dobroczynności, pomagając bezrobotnym i bezdomnym. Pracowała również społecznie w Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz w placówkach Caritas. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę, 5 sierpnia o godz. 14.00 w kościele pw. NMP przy ul. Urzędniczej. Ś.P. Janina Halina Zgadzaj zostanie pochowana na Cmentarzu Piaski.

Rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia.

AdministratorWiadomościstowarzyszenie,wiadomości
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. JANINY HALINY ZGADZAJ, członka naszego Stowarzyszenia, wspaniałej kieleckiej lekarki, laureatki Nagrody Miasta Kielce za 2005 rok. Przez wiele lat służyła jako lekarz mieszkańcom Kielc. Zorganizowała w Kielcach Specjalistyczną Poradnię Rehabilitacyjną. Jednocześnie współorganizowała gabinety fizjoterapii w przychodniach rejonowych. W czasie stanu wojennego...