Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 07.04.2018 r. (sobota), w związku z przebudową ul. Wapiennikowej, wykonawca inwestycji – firma Strabag planuje wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu:

– zamknięte dla ruchu kołowego zostaną wloty ul. Ściegiennego (od strony północnej i południowej) do skrzyżowania z ul. Wapiennikową i Husarską. Na skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Przejazd w obu kierunkach będzie możliwy jedynie w ciągu ul. Wapiennikowej i Husarskiej.

– na skrzyżowaniu al. Legionów/Marmurowa/Husarska nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu. Ul. Marmurowa będzie drogą podporządkowaną. Pierwszeństwo przejazdu zostanie ustanowione w ciągu ulic al. Legionów – ul. Husarska.

– zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. Chodkiewicza do ul. Husarskiej. Dojazd do ul. Chodkiewicza odbywał się będzie poprzez ul. Sobieskiego – Wybraniecką.

– zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. E. Plater do ulicy Wapiennikowej oraz skrzyżowanie ul. E. Plater i ul. Starowapiennikowej. Dojazd od ul. E. Plater odbywał się będzie poprzez ul. Prusa.

– zamknięty dla ruchu kołowego zostanie odcinek ul. Czachowskiego pomiędzy ul. Wapiennikową i Starowapiennikową.

– wjazdy na odcinki ul. Skalistej i Czachowskiego po północnej stronie ul. Wapiennikowej zostaną zawężone do 3 metrów.

Tranzyt

Dotychczasowy tranzyt dla pojazdów powyżej 3,5 t. biegnący ulicami Krakowską – Ściegiennego – Wapiennikową – al. Popiełuszki zostanie poprowadzony ulicami Krakowską – Armii Krajowej – Żelazną – Zagnańską – Jesionową – Świętokrzyską – al. Solidarności – Źródłową – Tarnowską – al. Popiełuszki.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około trzy miesiące.

Anna CiulębaWiadomości
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 07.04.2018 r. (sobota), w związku z przebudową ul. Wapiennikowej, wykonawca inwestycji - firma Strabag planuje wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu: - zamknięte dla ruchu kołowego zostaną wloty ul. Ściegiennego (od strony północnej i południowej) do skrzyżowania z ul. Wapiennikową i Husarską....